Dawno temu na Krzyckiego 5/7  

Ta historyczna kamienica została wybudowana w 1930 r. , położona jest w zabytkowej Kolonii Lubeckiego w Starej Ochocie. Kamienica jest pod opieką Stołecznego Konserwator Zabytków.

Właścicielem kamienicy przy ul. Krzyckiego 5/7 jest Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności.

Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności powstało w 1990 r. jako organizacja non-profit działająca na rzecz dobra ogólnego. Do celów SDU należą m.in. inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej oraz kulturalnej w oparciu o najlepsze tradycje kultury polskiej, troska o pełny i wszechstronny rozwój człowieka w oparciu o tradycje kultury chrześcijańskiej.

Projekt rewitalizacji kamienicy

Kamienica ma ponad 80 lat. Obecnie dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejskiej w kamienicy rozpoczęła się kompleksowa modernizacja budynku by zapewnić odpowiednie zaplecze infrastrukturalne i dostosować budynek do osób niepełnosprawnych.

W ramach tego projektu zamontowana będzie winda, zmienione  toalety i ciągi komunikacyjne by dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowane zostaną: system centralnego ogrzewania, system wentylacji w piwnicy, taras, balkony, kraty zewnętrzne, dach, ogrodzenie, wjazd na posesję, stolarka okienna. Stworzona będzie sieć informacyjna w budynku i zakupione zostanie 10 komputerów.  Zamontowana zostanie instalacja odgromowa , system alarmowy i video-domofonowy, odnowiona zostanie fasada elewacji.

Stołeczny Konserwator Zabytków pozytywnie wypowiada się na temat planowanych prac. 

 

Zdjęcia zaawansowania prac można podziwiać  w galerii.

Projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Krzyckiego 5/7 jest współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013