W trakcie budowy.

W trakcie budowy.

 

Projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Krzyckiego 5/7 jest współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013